Val | Cas

Agricultura i Proximitat

Xarxa Horts Urbans

La Xarxa d’horts urbans de Gandia proporcionen la possibilitat a ciutadans, escoles i col·lectius de gestionar un xicotet hort dins de la ciutat. Són espais de socialització, ja que a les parcel·les hi conviuen persones jubilades, escoles i associacions.

image
Horts de Martorell
Horts del Grau
Horts del CAI privat
Horts del Pont de Ferro privats

Suc a l’escola

Amb la finalitat de promoure hàbits saludables entre els xiquets i xiquetes i fomentar, a més a més, els productes de proximitat es desenvolupa la campanya Suc a l’escola.

La iniciativa consisteix a repartir durant una setmana, tots els dies, sucs de taronja de proximitat a l’alumnat de cinc centres educatius de Gandia durant l’horari d’esmorzar o del pati i ja s’han realitzat dues edicions. La Regidoria de Gestió Responsable del Territori va adquirir una màquina de fer sucs de taronja, gràcies a la qual s’ofereixen taronjades ecològiques a molts actes que s’organitzen des de l’Ajuntament.

La intenció és ampliar-ho el màxim de mesos possibles i a tots els col·legis, tal i com ja fan altres municipis com Bellreguard, gràcies a la col·laboració de les AMPES.

https://www.youtube.com/watch?v=_b1okXnadho

image

Aula Agricultura

Programa de formació per als amants i professionals de l’agricultura. Esta iniciativa compta amb activitats destinades a reciclar la formació dels llauradors i llauradores, facilitar-los certificacions obligatòries o atendre peticions de formació que el sector agrari considere oportunes. Més informació: 96 286 18 92.

Guarderia Rural

El manteniment de la xarxa de camins rurals és una prioritat per permetre tant el desenvolupament econòmic del sector agrícola com la intercomunicació entre els diferents nuclis de població del terme de Gandia. Per assegurar la seua plena utilitat es realitzen tasques diàries d'adequació, manteniment i millora.

Durant 2008 es va realitzar el primer inventari georeferenciat de camins rurals del terme de Gandia. Les conclusions d'aquest treball estan servint per a una millor planificació del servei. Aquest estudi està disponible, baix demanda, en el Departament de Promoció Econòmica.

Pla de Cremes Local

La regidoria de Gestió Responsable del Territori ha posat en marxa un programa pilot per millorar la comunicació amb els agricultors el Pla de cremes de Gandia i pal·liar al màxim possible el risc d’incendis forestals per una mala praxis.

S’han instal·lat 11 senyals als camins amb parcel·les rústiques del terme que es troben a 500 metres de les zones forestals i dels canyars dels rius. Aquestes indicacions indiquen si hi està permès (color verd), l’horari per realitzar-la depenent de l’època de l’any i les contraindicacions de la conselleria o no la crema agrícola (color roig). També s’hi indiquen els telèfons de la Guarderia rural i el d’emergències. (112).

Hi ha dues èpoques de crema: Hivern i Estiu (1 de juny a 30 de setembre). A més, cal tindre en compte que la Conselleria altera les dates segons la sequera o les condicions puntuals del clima.

Hivern

A l’hivern les cremes es realitzen en dies alterns: Marxuquera Alta els dilluns, dimecres, divendres i diumenges fins les 13 hores. La resta del terme els dimarts, dijous i dissabtes fins a les 13 hores.

Estiu

A l’estiu les cremes només es poden realitzar els dilluns fins a les 11 hores, en el cas de Marxuquera Alta i els dimarts, fins a les 11 h, la resta del terme.

Marxuquera Alta

Camí Carril / CV 675; Camí Carril / final de terme; Camí Pinet / CV 675; Camí Cova Negra / final de terme; Camí Racó de Tomba / CV 675 i camí Tohuero / camí Tia Elvira.

Resta del terme

Camí Torre dels Pares / final de terme; Camí Sèquia del Rei / N 337; Camí Rafalcaid / CV 670; CV 675 / Santa Marta i camí Pedregals / CV 675.

Espais Agraris

Esponjament urbà i patrimoni |

Patrimoni Històric

Des de l’àrea de Gestió Responsable del Territori s’ha realitzat el projecte de creació d’un Centre d’Interpretació Agrícola a la Torre dels Parres, declarada Ben d’Interés Cultural per la Generalitat Valenciana el 2011.

L'edifici es troba entre plantacions de tarongers darrere del centre comercial La Vital (aproximadament a un quilòmetre). També és coneguda com Torre dels frares (frares). L'edifici va obtenir el seu nom en haver estat en possessió dels frares de Companyia de Jesús a partir del segle XVI.

L’edifici és propietat de l’Ajuntament des de 2007 i per la falta de manteniment estava molt deteriorat, principalment la zona de la torre i cavallerissa de la planta baixa. Actualment es realitzen treballs de restauració amb una inversió pròpia de l'empresa pública IPG de 60.000 euros i una ajuda de la Conselleria d'altres 60.000 euros i consisteixen en apuntalar les zones danyades, impermeabilitzar les terrasses per a evitar les filtracions i eliminar uns finestrals que s'havien obert en la base de la torre i que estaven danyant l'estabilitat de l'estructura de la mateixa.

Sobre el futur del complex, la regidoria pretén escometre les millores necessàries i que una part es pogués dedicar a un centre d'interpretació per a la ciutadania i els turistes.

Ordenança Agrària

Consell Agrari

El Consell Local Agrari va ser creat mitjançant un acord del Ple. En aquest mateix acord també es van aprovar els Estatuts que regulen la seua composició i funcionament.

La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals relatius al sector agrari.

La seua finalitat és la de canalitzar la participació dels ciutadans i de les seues associacions en els assumptes municipals relatius al sector agrari. El Consell està format pels membres següents: (Composició)

President: Serà presidit per l'alcalde/essa Vicepresident: Per delegació de l'alcalde/essa Un representant de cada grup polític que no necessàriament serà un regidor. Un representant de l'Associació Valenciana d'Agricultors (AVA). Un representant de la Unió de Llauradors i Ramaders. Un representant de Comissions Obreres (CCOO).

Estatuts Consell Agrari

Actuarà de secretari/a el de la corporació o persona en qui delegue.

Quant a les seues funcions, el Consell es configura com a òrgan de caràcter consultiu, col•laborador i assessor en relació en el sector agrari a Gandia, exercint les funcions següents: Efectuar propostes i suggeriments als òrgans de govern municipals en matèria agrària.

Conèixer, analitzar i informar els criteris per a l'elaboració d'avantprojectes de plans d'actuació en matèria agrària, que s'elevaran a l'Ajuntament per a la seua aprovació, així com el seguiment posterior dels mateixos.

Proposar criteris per al desenvolupament dels diferents programes d'actuació. Informar els òrgans de govern de l'Ajuntament en aquelles qüestions que els siguen sol•licitades.

Col•laborar en l'exercici d'activitats directament relacionades amb la realització d'actuacions en matèria agrària.

Per a realitzar les seues funcions es realitzen reunions amb caràcter trimestral on es debaten temes de la seua competència.

El Consell Agrari Local treballa actualment en el procés d’actualització de l’ordenança municipal agrària datada del 1997.