Val | Cas

Anella Verda

Disseny i estructura

El projecte de crear la infraestructura de l’Anella Verda naix amb la intenció de, mitjançant la conjugació d’una sèrie de parcs, zones verdes i espais naturals, enllaçats estratègicament amb una sèrie d’ecocorredors, conformar un trajecte circular que potencie la funcionalitat urbana i la seua mobilitat, la sostenibilitat i la recuperació i posta en valor dels espais naturals, junt a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans i la diversificació dels atractius turístics del mon.

Objectius del projecte

Trencar amb les antigues dinàmiques expansives del sector de la construcción.
Millorar la funcionalitat urbana.
Millorar la mobilitat sostenible.
Diversificar el Turisme.
Millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
Recuperar els Espais Naturals i Desenvolupament sostenible.

Factors a estudiar per posar en marxa l’anella verda

Espais Naturals
Usos del sòl
Plantejament urbanístic
Agricultura
Figures de protecció
Elements Singulars
Mobilitat sostenible
Risc d’inundació
Pendent
Cadastre

Trams i sectors de l’anella verda

Estructura Anella Verda