Val | Cas

Anella Verda

L’anella Verda de Gandia es tradueix en el projecte de Sendes Urbanes, itineraris ecoturístics que uneixen el nucli urbà amb els espais naturals de la ciutat.

Sendes urbanes de Gandia

Senda Urbana de l’Auir
Senda Urbana de Venècia i el Grau
Senda Urbana dels Ullals
Senda Urbana Falconera-Les Roques
Senda Urbana de Les Aromes
Senda Urbana del Castell de Bairén
Senda Urbana de Benipeixcar
Senda Urbana del Riu Serpis
Senda Urbana de Santa Ana

Descàrregues

Intineraris | Descarrega ZIP
Planols | Descarrega ZIP
Pressupost | Descarrega ZIP