Val | Cas

Tots els colors del verd |

Gestió Forestal Sostenible

Brigades Forestals

Des del 2015 de forma intermitant mitjançant les ajudes de la Generalitat Valenciana i de la Diputació s'ha anat intercalant en el temps la existència d'una brigada forestal que ha fet moltes tasques de prevenció d'incendis i de millora forestal.

El juny de 2018 es va crear la brigada forestal XIVEGA, formada per 4 peons i 1 enginyer forestal, tota amb recursos de la Generalitat Valenciana, pel període de 1 any fins a juny de 2019 estarà treballant en la millora de sendes, ecosistmes, creacions de faixes auxiliars. És voluntat del govern donar-li continuïtat a aquesta brigada. Recentment als pressupostos participatius de 2019 ha eixit elegida la brigada forestal com un dels projectes a invertir 50.000 euros. Per tant, està confirmada la continuitat de la brigada forestal durant el 2019 i 2020. S'atén així a una necesitat històrica del territori del municipi de Gandia.

Alguns dels treballs forestals executats per la brigada són:

  • Faixa auxiliar de prevenció d'incendis Pla Xiquet/ Sta Marta
  • Treballs de millora forestal al Castell de Bairén
  • Traballs de millora de sèquies i eliminació de canyar a la marjal de la Safor
  • Treballs de millora forestal a Sta Anna
  • Treballs de millora forestal al sector de Parpalló.
  • Faixa auxiliar de prevenció d'incendis de Caldereta

Plans de Gestió Forestal Sostenible

Voluntarietat Ecològic

Voluntariat ambiental organitzat pel Consell dels Joves de Gandia

https://www.cjg.es/category/voluntariat_ecologic/

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals Municipals

Treballs de Millora Forestal

Pla de Miradors