Val | Cas

Parcs i Jardins |

Pla d’Ombres

Gestió de Parcs i Jardins

Pla municipal del verd urbà

L’Àrea de Gestió Responsable del Territori desenvolupa el projecte Pla d’Ombres per rehanilitar, generar i crear espais verds a la ciutat. Gràcies a este projecte s’han replantat més de 150 arbres que havien estat talats o que estaven en un estat irrecuperable; s’han plantat de nous a algunes zones de la ciutat on no hi havíen com la carretera del Grau, les proximitats de l’IES Maria Enríquez, l’accés al Riu Serpis junt al Palau o la plaça d’Espanya. Igualment el pla d’ombres actua a zones més allunyades de la ciutat que també necessiten una regeneració com l’ermita de Sant Antoni, el riu Serpis, l’Alqueria Martorell, el camí del cementeri i els voltants del col·legi Los Naranjos.

Participa en el pla d’ombres

La ciutadania pot participar en el pla d’Ombres enviant les seues aportacions o suggerències o indicar alguna zona degradada de la ciutat. L’adreça de correu electrònic pladombres@gandia.org

Pla d’ombres

Mitjançant la contrata

Amb tallers d’ocupació

Amb tallers d’ocupació