Val | Cas

Protecció d’Animals |

Centre Municipal de Recollida d’Animal

Centre Municipal de Recollida d'Animals

El Centre Municipal de recollida animal està gestionat actualment per Serproanimal – Servicio de Adopciones y Mascotas perdidas, una organització de conservació i protecció animal sota la tutela i al servei de les vigents lleis de protecció d'animals de la Comunitat.

Un dels serveis que presta és el servei de recollida d'animals domèstics extraviats o abandonats en els termes municipals dels ajuntaments amb els quals tenen subscrit un conveni de col·laboració, com és el cas de Gandia.

El servei compta amb un conjunt de veterinaris que atenen aquests animals vacunant-los, desparasitant-los, curant-los si es requereix i identificant-los mitjançant microxip si l'animal no disposa d'aquest. Els gossos recollits són albergats còmodament en instal·lacions adequades depenent de la seua edat, grandària i caràcter.

Servei d’adopcions i mascotes perdudes

Consulta ací els animals trobats recentment a Gandia:

Servici d'adopcions i mascotes perdudes