Val | Cas

Protecció d’Animals |

Plagues

Control de plagues urbanes

Les actuacions de control d'animals periurbans que habiten a la ciutat se centren principalment en el control dels coloms i dels estornells.

El control de la població de coloms es realitza mitjançant captures que es fan al llarg de l'any en diferents llocs de la ciutat. Les captures fetes durant l'any 2008, mitjançant gàbies, es de 786 coloms.

Es mantenen dos colomers municipals ubicats a la Pl. Rei Jaume I i al Parc d'Ausiàs March, on es realitzen controls veterinaris i de natalitat per què la presència del colom no arribe a ser plaga urbana.

Respecte als estornells, en el període que aquestes aus causen molèsties per sorolls, brutícia, pudors, s'ha actuat intentant espantar-los mitjançant diferents mètodes. Aquests darrers anys s'ha actuat mitjançant un sistema d'emissions sonores i altaveus que s'instal·la als arbres, més habitualment al Passeig de les Germanies.

Control de plagues i higienització d'espais i edificis municipals.

En el control de plagues se segueix el principi d'aplicació de criteris de lluita integrada de plagues, és a dir, donar prioritat a les mesures preventives utilitzant sistemes de sanejament de l'entorn, sensibilització i educació dels usuaris i elecció de les mesures menys agressives, tot minimitzant l'ús de plaguicides químics

Entre les actuacions de control de plagues que es realitzen de manera habitual hi ha:

Lluita integrada contra les rates en el clavegueram de la ciutat, rius, barrancs, solars i edificis municipals.
Aquesta actuació es realitza de forma sistemàtica per l'empresa adjudicatària, i en la freqüència establerta.
Lluita integrada contra insectes en el clavegueram, espais i centres municipals, amb caràcter quadrimestral, i puntualment quan hi ha constància de que realment existeix el problema. Inspeccions sanitàries per queixes i denúncies
Assessorament a particulars en el control de plagues urbanes, si el problema es troba en un espai privat.

Actualment el contratista és CTL

Més informacio: CTL | https://ctl-plagas.com/

Contra el Mosquit Tigre

Més informació

Descarrega PDF
Veure Vídeo