Val | Cas

Protecció d’Animals |

Voluntariat Felí

Voluntari Felí

El gat és un animal que per les seues característiques s’adapta fàcilment a l’entorn.

Els gats formen part de la fauna urbana habitual, sent molts els que viuen als habitatges amb les famílies, com un membre més; però la manca d’escrúpols, d’informació, de sensibilitat i d’educació d’algunes persones junt al caràcter independent propi, fa que la presència de gats lliures siga una realitat a les nostres ciutats.

Aquests colonitzen espais urbans on troben les condicions adequades per sobreviure i l’aliment necessari que en moltes ocasions es proporcionat per les persones amants d’aquests animals.

Al llarg dels darrers anys s’han realitzat diferents accions encaminades al control dels gats urbans.

El nostre municipi, treballa per millorar la convivència entre persones i animals i per aquest motiu es planteja la gestió i el control de les colònies de gats urbans a Gandia.

Un d’ells és el programa de voluntariat felí, pel qual un grup de més de 70 voluntàries cuida d'un conjunt de colònies de gats del carrer. Entre les seues funcions està la de portar-los a esterilitzar i retornar-los al mateix lloc.

En el carrer els gats fan una funció de gran importància, ja que controlen plagues i poblacions de rates, ratolins o determinats pardals, entre altres, per la qual cosa l'ajuntament no pretén desfer-se d'ells. Qüestió diferent són els gats domèstics abandonats, per a açò es compta amb el servici municipal de recollida.

Refugis Felins

Amb la col·laboració entre ajuntament i el IES Tirant ho Blanc s’han elaborat refugis per millorar els espais físics de les colònies. Com a agraïment, l'ajuntament ha entregat un abonament anual de Saforbici a cadascun dels alumnes participants d'este programa.