Val | Cas

XiveGa |

Espais Naturals

La Xarxa d’Infraestructures Verdes de Gandia (XIVEGA) naix amb la intenció de donar a conèixer els espais naturals del municipi, dotant-los de recursos i activitats. Durant tot l’any, és realitza una gestió responsable dels nostres espais més valuosos amb la intenció de preservar el seu valor ecològic i a més a més, aconseguint que siga un lloc d’esplai i gaudi per a tota la família. Elements que formen XiveGa:


Facebook

Miradors i Sendes

Xarxa Miradors

El present pla de miradors no pretén ser un estudi de paisatge però si esdevé una valuosa ferramenta local per contribuir als objectius principals del CEP, protegint i valoritzant alguns espais poc coneguts per la ciutadania. La proposta d’intervenció en punts estratègics permetrà comprendre a la població local i als visitants la pluralitat dels paisatges de Gandia i augmentar el coneixement dels valors naturals i culturals del nostre territori.

Miradors desenvolupats fins el moment per la regidoria de Gestió Responsable del Territori

  • Mirador Molló de la Creu
  • Mirador Castell de Bairén
  • Mirador Serpis de Gandia, carrer Carmelites
  • Mirador de Santa Anna
  • Mirador Ullal de L’estany, Marjal de Gandia
  • Mirador de Sant Antoni, Ermita Sant Antoni
  • Els Miradors a la serra del Mondúver
Mirador Molló de la Creu
Mirador Castell de Bairén
Mirador Serpis de Gandia
Mirador de Santa Anna
Mirador Ullal de L’estany
Mirador de Sant Antoni
Els Miradors a la Serra del Mondúver
Mirador durant la ruta Mondúver

Xarxa de Sendes

L'Ajuntament de Gandia ha redactat i està en procés d'aprovació un Pla Director de Sendes. Aquesta planificació té dos blocs importants, el Pla Director de Sendes Urbanes, i el Pla Director de Sendes de Muntanya.

El Pla Director de Sendes Urbanes, està format per 9 sendes que connecten l'Anella Verda de Gandia amb els barris de la ciutat. S'han executat mitjançant els tallers d'ocupació de la Generalitat Valenciana. Els tallers tenen el nom de T.O Sendes Urbanes i s'han reeditat durant quatre edicions: T.O Sendes Urbanes I, T.O Sendes Urbanes II, T.O Sendes Urbanes III i T.O Sendes Urbanes IV. Entre 2015 i 2019 s'han executat els quatre tallers amb més de 120 treballadors i una inversió aproximada de 2.800.000 d'euros. S'han fet tasques de restauració paisatgística, de senyalització, de jardineria, de selvicultura, d'obra, de comunicació i d'educació ambiental principalment.

Podeu consultar les sendes, recorreguts i documentació així com els tracks a:

- sendesurbanes.gandia.org

Podeu consultar el treball de restauració i d'obra fet en el blog:

- https://tegandiasendesurbanes.wordpress.com

Per altra banda el Pla Director de Sendes de Muntanya està constituït per 20 senders de muntanya que consten de moment de panells informactius de punt d'eixida i de senyalització direccional amb pintura. Està en procés d'execució.